Undervisning

Undervisning

Med lång erfarenhet från musikens värld, både som artist och sångpedagog, förenar Malin sångteknik, andning, yoga och folksångstradition till ett djupt förankrat musikaliskt uttryck.
Utöver sin artistiska verksamhet kan Malin anlitas som sångpedagog, artistisk coaching, samt kursledare och arrangör av vokalmusik.

Aktuellt

Kurs i folksång planeras till våren 2021, preliminär start i april. Kursen hålls på Art of Mines lokal, vid Falu Gruva.

Kulningskurser i Dalarna planeras till sommaren 2021.

Om du är intresserad av att delta; skicka ett mejl till info@malinfoxdal.com. Du kan också gå med i FB-gruppen Sångkurs för Malin Foxdal så får du info om alla kurser Malin håller.

X